Om VBL

Vordingborg By Lokalråd
er et af Vordingborg Kommunes 16 lokalråd

Bestyrelsen sammensættes på generalforsamlingen, hvor alle byens voksne borgere er stemmeberettigede.

Lokalrådets bestyrelse skal:

  • Orientere lokalområdets beboere om lokalrådenes aktiviteter og dialog med kommunen.
  • Invitere til og afholde ét årligt dialogmøde og et antal lokalrådsmøder.
  • Udtale sig vedr. ansøgninger til LUP-puljen om lokale projekters relevans for lokalområdets Lokale UdviklingsPlan (LUP).

Lokalrådets bestyrelse kan:

  • Melde tilbage til kommunen med forhørings- og høringssvar på baggrund af lokalrådets drøftelser om idéer og projekter af bred interesse for lokalområdet fx kommuneplan, lokalplaner, skolestruktur, fritidstilbud, trafik, større projekter og events mv.
  • Sætte lokale aktiviteter og initiativer i gang.
  • Holde planlægningsmøder, arbejdsmøder mv. Planlægge møder og nye initiativer.
  • Igangsætte opstart af Lokale Udviklings Planer (LUP)